Vitaliteitswinkel – Leyden Academy on Vitality and Ageing

beleidsplan business-model dienstverlening

ABOUT PROJECT

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat eind 2008 is opgericht. Het biedt opleidingen, doet onderzoek en initieert ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy gelooft dat een integrale visie dé manier is om haar missie te bereiken: het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Om ouderen te ondersteunen bij het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven wil de Leyden Academy een vitaliteitswinkel starten. Een winkel waar ouderen met hun vragen omtrent hun kwaliteit van leven terecht kunnen en waar ze geholpen worden het juiste antwoord te vinden. Manja Ellenbroek (DARETOCARE) en Johannes van den Eerenbeemt zijn gevraagd om een plan van aanpak te schrijven voor de Vitaliteitswinkel. We kiezen voor een aanpak waar we de missie en visie van de vitaliteitswinkel in een viertal stappen vertalen naar concrete acties. Daarvoor zetten we de volgende tools en activiteiten in: Deskresearch (beleidsontwikkelingen, demografische kengetallen en ontwikkelingen rondom vitaliteit) Interviews (met het team van Leyden Academy, met stakeholders, met ouderen en met specifieke deskundigen) Service Design workshops Stakeholder mapping met de doelgroep en met het team van de Leyden Academy Value mappingmet de doelgroep en met het team van de Leyden Academy Customer Journey mapping met ouderen Periodieke terugkoppelingen met de Leyden Academy Het resultaat is een plan van aanpak voor de Vitaliteitswinkel met daarin de volgende onderdelen: - Omschrijving Vitaliteitswinkel - Strategie - Businessmodel

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    beleidsplan business-model dienstverlening
  • CLIENTS
    Leyden Academy on Vitality and Ageing
  • DATE