Kocha helpt organisaties om succesvol te innoveren en de verandering ook in praktijk te brengen. Van idee naar product en markt in 6 stappen. Define, Discover, Design, Develop, Deliver, Drive.

Het succesvol realiseren van innovatieve projecten door de brug te slaan tussen creatie en implementatie. Kocha is experts op dit gebied en is samen met het netwerk een initiatief gestart om met 6 stappen [Define, Discover, Design, Develop, Deliver en Drive] een framework te bieden. Een framework dat houvast biedt in de jungle van modellen, theorieën en management filosofieën.  Zo kom je op het juiste moment met de beste oplossing. Deze zes stappen, Waypoints, leiden je van creatie naar realisatie.

Waypoint 1. Define
Wat is de context en vraag van de organisatie? Wanneer is er succes, wat is het doel en wat is de urgentie?
Focus: De interne organisatie
Resultaat: Akkoord plan van aanpak

Waypoint 2. Discover
Wat zijn de activiteiten en het doel van de eindgebruiker?
Focus: De gebruiker
Resultaat: Design vraag

Waypoint 3. Design
Wat is de beste oplossing om de eindgebruik te ondersteunen in zijn activiteiten en doel?
Focus: Ontwerpen
Resultaat: Selectie van oplossingsrichtingen

Waypoint 4. Develop
Oplossingen ontwerpen en testen. Business model optimaliseren, prioriteren van taken en keuzes maken.
Focus: Optimaliseren
Resultaat: Implementatieplan en business model

Waypoint 5. Deliver
Continue opleveren van resultaat.
Focus: Implementatie
Resultaat: Continue oplevering

Waypoint 6. Drive
In de mark zetten. Optimalisatie van het product of dienst aan de hand van gebruikers feedback.
Focus: Lancering
Resultaat: Product of dienst wordt gebruikt

Neem contact op met Kocha om jouw idee succesvol te realiseren!